frigör dig själv med yoga

Yoga är en möjlighet för att finna lycka och ett meningsfullt liv.

"The Moment You Touch Your Soul, You Become Fearless."

Genom yogan ökar du ditt medvetande där du blir mer närvarande i det som sker, både inom dig själv och i relation till din omgivning.

Andas in nepals frigörande energier

Njut av den friska och renande atmosfären.

Yogan på Ashramet

Vårt breda utbud av olika yogaformer under resan gör att yogan är för alla. Yogaformerna är kundalini, hatha, ashtanga och yinyoga.

Vi följer en tydlig struktur under de sju dagarna på Ashramet där vi börjar och avslutar dagen med meditation. Under dagen följer vi ett schema (se beskrivning i dag-för-dag). Yogan, meditationerna och andningsövningarna är upplagda på det sättet att de första dagarna rensar du ut kroppen, tankar och själ för att landa i dig själv. Därefter bygger du upp din inre och yttre styrka samt balanserar dig.

Om du inte har yogat tidigare är det absolut inga problem då var och en gör det utifrån sig egen förutsättning, utan prestige och krav. Om du är van yogis blir det en ytterligare fördjupning. Yogan är för alla!

Lyssna på ditt andetag

Andningen är länken till livet. Födelsen börjar med ett andetag och kroppen upphör att fungera med ett andetag. Andningens funktion är komplex och enastående där en av dess främsta uppgift är att rena oss, både fysiskt och mentalt.

Andetaget sköter sig själv men påverkas av vårt sätt att leva. Genom att lyssna och bli medveten av ditt andetag kan du påverka ditt mående i varje stund men även framåt i livet. Genom medvetenheten får du ett friskare liv med mer balanserad energi som ger dig mer glädje och harmoni. Det finns mycket forskning på hur medveten andning och meditation påverkar vår hälsa positivt, t.ex när det gäller stress, smärta, oro, sömnsvårigheter och högt blodtryck.

Förutom att andningen är grunden för vårt liv är andningen även grunden i yoga och meditationer. I Nepal kommer du att få uppleva en mängd olika andningstekniker som vi med glädje ser fram emot att dela med oss av.


ayurveda

Den enkla vägen till hälsa.

Namaste, ljuset finns inom dig

Läs mer om de olika yogastilarna.

Yin Yoga

Yinyoga är en stillsam och meditativ form av yoga där vi sitter eller ligger i olika positioner under en längre tid (3-5 minuter), med avslappnade muskler. Med det här sättet att utföra positionerna sträcker, pressar och vrider vi sakta och mjukt vår bindväv, så att vi blir smidigare. Samtidigt stärker vi våra leder och hjälper ledvätska, lymfa, blod och energi att flöda i kroppen.

Hatha Yoga

Hathayoga är den mest kända formen av yoga, där man föreställer sig att man kan skapa balans i kroppens “energisystem” för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Metoderna som används är reningsprocesser, kroppsställningar, andningskontroll, koncentrationsövningar och meditation. Stavelsen ha betyder solen och tha månen.

Meditation

Våra tankar är alltid i rörelse och kan inte upphöra. När vi mediterar lugnar sig sinnet, vi får en inre ro och kommer i kontakt med de tankar och känslor  som tillhör vårt innersta. Det gör att vi enklare kan hantera livet och vardagen på alla plan.

Ashtanga Yoga

Ashtangayoga är en modern och dynamisk form av hathayoga. Det är ett flöde av yogapositioner som sker i koordination med andningen.

Kundalini Yoga

Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, mantran och olika former av meditationer. Den skapar balans mellan anspänning och avslappning och passar för alla åldrar och fysiska förutsättning.

Mantran

Att chanta mantran är en av de äldsta och grundläggande komponenterna i yogan. Mantran har olika innebörd men de hjälper oss att rena sinnet och komma djupare in i meditation.